07 February, 2010

Ikrar Keramat Mahasiswa


Bahawasanya kami
Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia
Berikrar dan berjanji
Menjunjung dan membela tinggi
Varsiti universiti kami.

Bahawasanya kami
Berikrar dan berjanji
Turut setia bersama-sama mahasiswa
Mempertahankan nilai integriti
Pembudayaan akhlak
Keintelektualan dan profesionalisma kami
Dalam memelihara
Pemikiran kelas pertama milik kami

Maka dengan ini
Kami mengakui
Ikrar setia kami
Dalam mempertahankan varsiti universiti
Dan hak kami
Sejajar dengan dokongan
Falsafah universiti.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

sahabat@sahabiah PMI

.: sahabat utm :.

sahabat nun disana